Välkommen till Metsjö

Innovativa industri- och jordbruksprodukter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Idag smider vi som aldrig förr i Metsjö. En ny generation arbetar vidare och med nya innovationer till nytta för kunderna har vi kunnat växa till en ledande aktör i Europa. Vi satsar på fyra huvudprodukter - Vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Vagnar

Vagnar, Flakväxlare, Transportvagnar och Specialvagnar för dina behov. Metsjö har 70 års erfarenhet av transportlösningar, innovation och tekniskt ledarskap och vet vad som är bra lösningar för dina behov. Metsjö tillverkar också Grönfoderhackar som kan monteras på ett flexibelt modulsystem.


Gas- och kemikalieförråd

Vi tillverkar Gas- Miljö- och Kemskåp för högkvalitativ, milljövänlig och säker förvaring. Vi utvecklar våra produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheter och miljönämnder och kan bygga flexibla konstruktioner med lång livslängd.


Maskinhallar

Vi tillverkar maskinhallar i spännvidder från 10 till 28 meter. Vi följer kunden från första förfrågan till färdiglevererad hall och hjälper till med tillstånd, arkitekturritningar och liknande. Eftersom varje hall kräver mycket råvara, köper vi verksorder direkt från stålverken, På så sätt lyckas vi hålla våra attraktiva priser och även en unik flexibilitet.


Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö tar vagnar och flakväxlare in i den digitala framtiden

Ivarssons i Metsjö lanserar nya flakväxlare och vagnar godkända för 50 km/h med mycket avancerade digitala funktioner och luftbromsar. Några av de nya funktionerna är automatisk inbromsning vid vältrisk, analys av gårdens logistikmönster, vägning av last, körsträckemätning, låsning av vagnen/ stöldskydd, och automatiskt lastanpassande ABS bromsar. Detta kan övervakas och styras enkelt i en smartphone app. De digitala framstegen bygger på en ny luftbroms som Metsjö har tagit fram. De nya funktionerna kan väljas som tillval till alla Metsjös vagnar utom de vagnar som har bandställ då bandstället saknar bromsar.

Specifikationer

Det nya digitala systemet blir aktivt när enheten är ansluten mot drag-enheten och möjliggör följande funktioner; automatisk lastberoende broms genom inbyggda trycksensorer, upplåsning med personlig PUK kod, automatisk inbromsning vid vältrisk, avstånds sensor till fordon och automatisk inbromsning, tippvarning, driftdataminne, lufttrycksvarning, kilometerräknare samt ABS broms. Uttag till bakomvarande vagn kan ges. De nya digitala funktionerna går bra att kombinera med andra tekniska framsteg från Metsjö såsom lufttrycksreglerade hjul och drivning på axlarna. Drivningen som också är en nyhet kan köras både bakåt och framåt och drivs av traktorns hydraulik. En ny konstruktion av axlarna utökar dessutom den möjliga lastvikten till 11 ton per driven axel i en offroad miljö, vilket på MetaFlex 60–75 ger en möjlig totalvikt i terräng på 36 Ton. Drivning ges ut på Metsjös modeller MetaQ, MetaFlex och MetaX

”Med det nya digitala framsteget kan vi erbjuda våra kunder snabbgående vagnar, flakväxlare och trailers med mycket avancerade funktioner som är bra både för gårdens effektivitet och den allmänna trafiksäkerheten säger Anders Ivarsson. Vi på Metsjö har alltid varit av uppfattningen att tekniska framsteg både ökar kundens nytta av och möjlighet att använda vagnen, utan att öka kostnaderna för kunden. Detta framsteg är ett tydligt bevis på det då detta tekniska framsteg inte innebär några ökade kostnader för kunden men många värdeskapande funktioner.”

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar förråd för förvaring av sprutmedel!

Ivarssons i Metsjö lanserar skåp och förråd för förvaring av sprutmedel. Metsjö har utöver vagnar, hackar, växlarvagnar och maskinhallar byggt gasskåp, kemskåp och miljöskåp för säker förvaring sedan 70-talet, framförallt för gas och industribolag. Nu lanserar Metsjö även skåp för Sprutmedel riktat mot lantbrukets behov då sprutmedel är stöldbegärliga och miljöfarliga. Med Metsjös förråd kan sprutmedlet förvaras säkert och tryggt. Flera olika storlekar av förråd erbjuds, exempelvis kan skåpet på bilden hålla 20 x 200 Liters behållare. Metsjös skåp blästras, kittas och ytbehandlas med färg som ej underhåller brand samt håller skåpet i mycket gott skick.

Inbrottssäkra skåp och förråd

Då stölder av sprutmedel tyvärr har blivit ett vanligt förekommande problem för lantbrukare har Metsjö byggt en skyddskåpa runt låsanordningen för att näst intill omöjliggöra uppbrytning av skåpet medelst bultsax.

Rost-resistenta skåp
Metsjö kan också erbjuda skåp där konstruktionen är av 1,5 mm Zinkbelagd stålkärna ZnAlMg. Detta har avsevärt bättre korrosionsmotstånd än varmförzinkat stål. En av ZnAlMg stora fördelar är dess förmåga att självläka klippta och perforerade kanter då plåten har en hårdare yta och är reptåligare än traditionellt varm-galvat material. Förrådet kan målas på samma sätt som andra metallbelagda skåp och detta ger en mycket lång livslängd på 25 år.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar vagnar och växlarflak med bottenmatta

Ivarssons i Metsjö lanserar långa vagnar och rullflak på upp till 7,5 Meter med bottenmatta för avskjutning av last. Utvecklingen kommer efter en efterfrågan från framförallt kontinenten på vagnar som kan lasta av i lägre utrymmen. De nya flaken och vagnarna med bottenmatta kan fås i storlekar från 38- till 57 Kubikmeter och passar utmärkt för exempelvis grönfoder. Ett vanligt drag för traktor är standard men användaren kan även montera en hackenhet från Metsjö och JF-Stoll /Kongskilde. Både JF-Stoll 1060 Protec och Metsjös innovativa hack med sidomonterad upptagningsenhet 1460M ROC kan monteras. Vagnarna med bottenmatta erbjuds både med pendel-boggieaxlar (MetaX) och med separatupphängda axlar (MetaQ).
 

Nya hackkonceptet 1460M ROC med sidomonterad upptagningsenhet

De nya hackarna Metsjö 1460M med sidomonterad upptagningsenhet utges i utförande med både skruv och matta. De sidomonterade hackenheterna har en avsevärt större kapacitet än tidigare hackmodeller. Den sidomonterade pickupen har en bättre arbetsbredd med 3,1 meters upplockningsenhet på grund av sin position jämfört med om grässträngen skulle gränslas med en traktor. Man slipper därmed köra i strängen och minskar då risken för föroreningar i fodret. En bredare sträng ger också möjligheter att förtorka fodret. Det nya hackkonceptet ger en bättre arbetsställning och bättre bränsleeffektivitet då fodret överförs direkt till hacktrumman. Hackenheten är en JF- Stoll (Konskilde) 1460 och det är möjligt att spruta hackat material till en följevagn.


”Med den nya bottenmattan som erbjuds till både vagnar och flakväxlare kan vi erbjuda lantbrukare som arbetar i en miljö med lågt i tak eller ojämna underlag en säker och snabb avlastning av lasten säger Anders Ivarsson. De nya flaken utgör med sin stora lastkapacitet men låga antal axlar ett kostnadseffektivt transportalternativ.”


 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar nya drivna växlare och vagnar!

Ivarssons i Metsjö lanserar nya flakväxlare och vagnar med drivning som klarar den tuffaste terrängen. Den nya hydrauliska drivningen erbjuds som tillval på modellerna MetaQ, MetaDump och MetaFlex. Traktorns hydraulik används normalt för drivkraften upp till 400 bar vilket gör att drivningen sker där vikten är placerad, därmed ges optimal nedförsel av kraft i marken. Axel-drivningen kan köras både bakåt och framåt i ett tvåhastighetssystem. En ny konstruktion av axlarna utökar dessutom den möjliga lastvikten till 11 ton per axel i en offroad miljö, vilket på treaxlade MetaFlex 60–75 ger en möjlig totalvikt i terräng på 36 Ton.

Växlingssystem av den nya generationen

De nya drivna växlarna MetaFlex 50–65 och 60–75 bygger på Metsjös nya växlingssystem med 22 % ökad kapacitet som hanterar flak i längder från 5–6,5 och 6–7,5 Meter. På MetaFlex har oljeflödet ökats i växlingsfasen vilket ger ett 50% snabbare växlingsförlopp, jämfört med standardväxlaren på marknaden växlar MetaFlex ungefär 40% snabbare. De nya växlarna har också en möjlighet att enkelt skifta höjden på kroken mellan 1450 och 1570 mm vilket innebär att i princip alla flak byggda enligt europeisk standard kan växlas. En ny design på tornet möjliggör mer utrymme för hydraulisk utrustning såsom gafflar för koppling av hydraulik, vilka nu är inkapslade och därmed bättre skyddade. Även dragstången som är byggd i höghållfast material har nu mer utrymme för tillval och kapslar in hydrauliken. Vidare har axlarna en ny design vilket också minskar underhållet.

”Med de nya flakväxlarna och vagnarna med drivning kan vi erbjuda bönder och entreprenörer ett ännu mer högpresterande transportsätt i terräng säger Anders Ivarsson. Den nya axeln med drivning är väldigt prisvärd för den som arbetar i områden med svåra terrängförhållanden och kommer att uppskattas av många.”